USLUGE

 
1. Usluge revizije
2. Usluge s područja financija i računovodstva; knjigovodstva
3. Usluge financijskih analiza i kontrola
4. Usluge poreznog i ostalog poslovnog savjetovanja
5. Usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza
6. Usluge vještačenja
7. Usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata

       

USLUGE REVIZIJE

 

hr-1


Zakonska revizija temeljnih financijskih izvještaja

 

 

 

 

Posebne revizije

 

 

Revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala

Revizija pripajanja, spajanja i odvajanja

 

Skraćena revizija

POREZNO I RAČUNOVODSTVENO SAVJETOVANJE

 

hr-2

USLUGE S POD.FIN I RAC

hr-3